Veřejná zakázka: Dodávka, podpora a rozvoj SW řešení pro Multikanálový odbavovací systém a e-shop

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 24
Systémové číslo: P17V00000011
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-023467
Datum zahájení: 24.08.2017
Nabídku podat do: 04.10.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka, podpora a rozvoj SW řešení pro Multikanálový odbavovací systém a e-shop
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření, dodávka a implementace SW řešení pro Multikanálový odbavovací systém (dále jen „MOS“) a e-shopu (MOS a e-shop společně dále jen „Systém“), a zajištění následné podpory provozu a rozvoje tohoto Systému.
Detailní specifikace výše uvedených součástí plnění je uvedena, včetně příslušných podmínek, v příloze č. 2 zadávací dokumentace, kterou tvoří závazný vzor smlouvy (dále jen „Smlouva“ nebo „Závazný vzor smlouvy“) a v příloze č. 5 zadávací dokumentace s názvem „Funkční a technické požadavky“.

Příloha č. 5 zadávací dokumentace obsahuje důvěrné informace. Tato část zadávací dokumentace bude poskytnuta dodavatelům v souladu s § 36 odst. 8 ve spojení s § 96 odst. 2 ZZVZ pouze na základě žádosti a oproti předložení podepsané dohody o mlčenlivosti (dále jen „NDA“). Vzor NDA, tvořící přílohu č. 8 zadávací dokumentace, je společně s textovou částí zadávací dokumentace veřejné zakázky umístěn na profilu zadavatele k volnému stažení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 45 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Operátor ICT, a.s.
 • IČO: 02795281
 • Poštovní adresa:
  Dělnická 213/12
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-000286

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě. Nabídky je možno podávat osobně na adrese ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, budova GEMINI A, 3. patro, a to v pracovních dnech od 9:00 do 18:00.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky