Veřejná zakázka: Dodávka Systému Virtuálního modelu Prahy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 26
Systémové číslo: P17V00000013
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.10.2017
Nabídku podat do: 15.11.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka Systému Virtuálního modelu Prahy
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je vývoj, dodávka a implementace Systému Virtuálního modelu Prahy a poskytnutí navazujících činností.
Plnění veřejné zakázky bude probíhat ve 3 fázích.
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění a technické požadavky, která byla připravena ve spolupráci se spol. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., se sídlem: Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 61063029 a dále ve Vzorovém návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Operátor ICT, a.s.
 • IČO: 02795281
 • Poštovní adresa:
  Dělnická 213/12
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-000286

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 - 8. patro

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky