Veřejná zakázka: Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 31
Systémové číslo: P18V00000002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-010861
Datum zahájení: 21.02.2018
Nabídku podat do: 20.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka čipových karet, resp. plastových nosičů s bezkontaktním čipem, oboustranně potištěných, graficky a elektronicky personalizovaných nebo anonymních.
Dodávky čipových karet budou poskytovány na základě samostatných dílčích objednávek z uzavírané rámcové dohody.
Předmět veřejné zakázky je dále blíže vymezen v závazném návrhu rámcové dohody, která tvoří Přílohu č. 3 zadávací dokumentace, resp. v přílohách této rámcové dohody.
Přílohy č. 1, 2 a 5 závazného návrhu rámcové dohody obsahují důvěrné informace bezpečnostního charakteru. Tato část zadávací dokumentace bude poskytnuta dodavatelům v souladu s § 36 odst. 8 ve spojení s § 96 odst. 2 ZZVZ pouze na základě žádosti a oproti předložení podepsané dohody o mlčenlivosti (dále jen „NDA“). Vzor NDA, tvořící přílohu č. 4 zadávací dokumentace, je společně s textovou částí zadávací dokumentace veřejné zakázky umístěn na profilu zadavatele k volnému stažení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 30 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Operátor ICT, a.s.
 • IČO: 02795281
 • Poštovní adresa:
  Dělnická 213/12
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-000286

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 - 8. patro

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky