Veřejná zakázka: Centrální Systém Pečetění elektronických dokumentů v souladu s nařízením eIDAS a jeho integrace do IS MHMP, MČ a městských organizací

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 84
Systémové číslo: P19V00000045
Evidenční číslo zadavatele: Z2017-000286
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.11.2019
Nabídku podat do: 03.01.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Centrální Systém Pečetění elektronických dokumentů v souladu s nařízením eIDAS a jeho integrace do IS MHMP, MČ a městských organizací
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a implementace služeb a technologií nezbytných pro fungování centrálního systému pro elektronickou identifikaci (dále jen „Systém“) a služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce v rámci EU ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „eIDAS“).
Předmět plnění veřejné zakázky se skládá z následujících částí:
• Vypracování Detailního návrhu a architektury řešení Centrálního Systému Pečetění (CESYP)
• Dodávka, implementace služeb a technologií
o Dodávka licencí a dalších nezbytných zařízení zajišťující funkcionalitu kvalifikovaného pečetění, a to včetně QSCD zařízení pro uložení elektronických pečetí.
o Integrace se Spisovými službami a zajištění přístupu dalších aplikací
• Poskytnutí systémové a servisní podpory
• Poskytování dalších odborných služeb
Detailní specifikace Systému a výše uvedených součástí plnění je uvedena, včetně příslušných podmínek, v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, kterou tvoří závazný vzor smlouvy (dále jen „Smlouva“ nebo „Závazný vzor smlouvy“) a jejích přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Operátor ICT, a.s.
 • IČO: 02795281
 • Poštovní adresa:
  Dělnická 213/12
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-000286

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.operatorict.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků